School newspaper without worries

Working at the School Press Club develops pupils and students in creative skills that they can very well apply in further study and in their personal lives. The aim of the project is to make it easier not only for children but also for teachers to prepare school newspapers and subsequently involve as many pupils as possible in this creative process..

As part of the work at the School Press Club, students learn consistency and responsibility for the collective outcome, while creating a common product that they present to readers. Schools that join the School Press Club can also receive elaborated lessons for teaching journalism. The whole project is supported by an online system that uses modern methods of communication, so it is not a problem to prepare a new issue of the magazine, for example, even during the holidays..

Na školách také nabízíme Mediální kroužek, kde děti získají základní informace o žurnalistice – jak shromažďovat, hodnotit, vytvářet a prezentovat zprávy a informace. Zjistí jak kriticky uvažovat o vlivu hromadných sdělovacích prostředků / reklamy / na naše životy a podívají se na druhy hromadných sdělovacích prostředků, ukáží si jak jsou média manipulována FB, youtube či zpravodajskými organizacemi a naučí se psát vlastní články vytvářením vlastních školních novin pomocí platformy School Press Club.

Try our free version

  • validity 6 months
  • unlimited number of two-page issues, 1 four-page issue
  • unlimited editors and editors
  • publishing online and in pdf
  • email support in case of difficulties

Try our free version

You can try writing a newspaper for free for half a year.

Sample of created newspapers

Sample PDF

They support us

I am happy to support this project because I believe in its innovation, usefulness and meaning.

Radka Kvačková

head of the Academy section, LIDOVÉ NOVINY

  • Vystudovala filmovou fakultu AMU, obor dokumentární film. Dlouhá léta pracovala ve Svobodném slově. V roce 1990 přešla do Lidových novin, kde nyní pracuje jako odpovědná redaktorka vzdělávací přílohy Akademie.
  • Radka Kvačková je také známá jako fejetonistka, pravidelně publikuje zejména v ONA DNES a vyšly jí 4 knížky. Žije s manželem Petrem na Malé Straně, má dvě děti, Jakuba a Karolínu, a čtyři vnoučata.

Milí přátelé,

ten School Press Club je skvělý nápad. Ne snad proto, že by bylo potřeba víc novinářů, ale proto, aby se děti učily vyjadřovat, pracovat s textem, formulovat a díky tomu taky myslet. Vždyť nástrojem myšlení je právě jazyk. Pilovat jej slohovými cvičeními, která čte (a známkuje) jen paní učitelka, je nuda. Zajímavější je oslovit širší čtenářskou obec, předat nějaký názor či nápad, ukázat co dovedu nebo aspoň co mě baví.

Radka Kvačková

The School Press Club project fulfills an ideal form of education and personal development.

prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.

Masaryk University, Professor of Sociology and Social Philosophy

  • V letech 1956 až 1965 byl redaktorem Čs. rozhlasu. Ve druhé polovině 60. let vyučoval sociologii na Masarykově univerzitě (MU), za normalizace pracoval nějaký čas jako IT technik a poradce v manželské a předmanželské poradně, na konci osmdesátých let se vrátil k sociologii, v polovině 90. let zakládal pozdější Fakultu sociálních studií na MU.
  • V letech 1998 - 2004 byl jejím prvním děkanem a dnes zde působí jako emeritní profesor a přednáší. Mezi jeho nejznámější knihy patří sociologická analýza revoluce v roce 1989 "Proč tak snadno..." (1991, 1999, 2009), "Česká společnost. Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života" (2002) a "Rodina a společnost" (2006, 2008). Byla mu udělena „Zlatá medaile Masarykovy univerzity“, je členem Učené společnosti České republiky a European Academy of Arts and Science.

Vážení,

soudím, že projekt School Press Club naplňuje ideální formu vzdělávání a osobního rozvoje. Tvůrčí činností pod odborným vedením získávají studenti zcela konkrétní dovednosti při tvorbě školního časopisu. Tyto novinářské dovednosti, mezi které patří i kvalitní plánování práce, dodržování termínů, smysl pro týmovou spolupráci a mnoho dalších, potřebuje každý člověk pro praktický život a úspěšnost v povolání.

Ve vašich aktivitách se mi líbí jak nápad zavést takový klub na naše školy, tak metody a způsob práce lektorů. Lidé, kteří se zaškolí při takové práci s žáky, zároveň získávají skvělé kompetence jako pedagogové a budou nadále tyto důležité dovednosti v dětech podporovat. Školní časopisy samozřejmě na školách pořád vznikají, jako vznikaly vždycky, málokdy však mají tak propracovanou metodiku a technickou podporu, jakou nabízí Vaše společnost.

Dá se zajisté oprávněně očekávat, že děti získají díky PRESS Klubu velmi dobré novinářské dovednosti, odpovídající jejich věku a možnostem. Usnadní jim to i volbu dalšího vzdělávání.. S radostí tedy podporuji tento projekt, protože věřím v jeho inovativnost, prospěšnost a smysl.

S pozdravem

Prof. PhDr. Ivo Možný, CSc

Contact

If you are interested in involving your school, try the free version or contact us so we can better understand how we can help you:

Customer service