< Zpět na stránku novin
foto: Euroinstitut

Proč chodíme do školy

 

Proč chodíme do školy? Děti se ve škole učí číst, psát a počítat a během devíti let se v těchto znalostech zdokonalují a prohlubují si je.Dále si pak mohou vybrat studium na střední škole nebo na středních odborných učilištích a někteří si ještě zvolí vysokoškolské studium. I někteří dospělí lidé chodí do školy, aby si zdokonalili své vědomosti pro výkon povolání a například senioři mohou navštěvovat universitu třetího věku, kde získávájí znalosti z oboru, který je zajímá.

I my, žáci Střední školy a odborného učiliště Euroinstitut chodíme do školy. Někteří z nás navštěvují obor Praktická škola dvouletá a někteří studijní obor Provozní služby. Máme zde individuální vzdělávací program, což znamená, že učivo zvládáme pomalejším tempem a podle svých možností.

Našimi učebními předměty v oboru Provozní služby je vaření, uklízení, praní prádla, šití a opravy oděvů a další praktické činnosti. Žáci v oboru Praktická škola dvouletá se ještě k těmto předmětům učí český jazyk a literaturu, matematiku, práci na počítači, rodinnou výchovu, občanský základ, výchovu ke zdraví a hudební a výtvarnou výchovu.

O škole si mezi sebou často povídáme a sdělujeme si své dojmy. Učení nás baví, zvláště ty praktické předměty. Nejvíce se vždy těšíme na vaření a přípravu pokrmů. Vyzkoušeli jsme si přípravu studených i teplých nápojů, zvládneme připravit i jednoduché pokrmy ze studené kuchyně a uvařit některá teplá jídla. Baví nás pokrm pěkně naservírovat a hezky prostřít stůl.

I z ostatních předmětů máme radost. Je pěkné, když se nám podaří nějkaký hezký výrobek. Při výuce šití a opravy prádla se snažíme něco hezkého ušít. Podařilo se nám zhotovit pěkné prostírání, ušili jsme si kuchyňské chňapky nebo třeba pouzdra na mobilní telefony. Před Vánocemi jsme šili mikulášské punčochy na drobné dárečky.Při opravě prádla a oděvů jsme se naučili přišívat různé druhy knoflíků, zdrhovadla, tkalouny a háčky a zašívat poškozené oděvy.

Baví nás i úklidové práce. Někteří z nás žijí v chráněných bydleních, což je taková malá domácnost, o kterou se musíme sami starat a paní pečovatelky jen dohlížejí, zda pracujeme správně. A ostatní, kteří žijí v ústavech sociální péče také musí přiložit ruku k dílu a pomáhat při každodenním úklidu, uklidit si svůj pokoj, vysávat koberce, uklízet kopupelny a WC. Staráme se i o venkovní úklid, kolem domu zametáme, v zimě máme za úklol uklízení sněhu, na podzim hrabeme spadané listí a podobně.

Dalším učebním předmětem je praní prádla. Víte, že se prádlo dá vyprat špatně? Učíme se prádlo správně před praním roztřídit. Nejen podle barvy, ale i podle materiáli, z kterého je vyrobené. Nejdříve nám připadali textilní látky všechny stejné nebo hodně podobné, ale teď už víme, že některé látky jsou přírodní a jiné syntetické, že se perou v různě teplé vodě a také různě dlouho a že některé oblečení vůbec do pračky nepatří.

Tak je vidět, že škola není jen pro malé děti a že učit se má člověk celý život.

Doporučujeme: