< Zpět na stránku novin

Slabikář pro dospělé žáky

 

Slabikář pro dospělé je učebnicí pro výuku čtenářských dovedností. Je určen pro žáky žijící v domovech pro osoby se zdravotním postižením a domovech se zvláštním režimem.

Autory Slabikáře jsou Doc. Leoš Středa a Dr. Eva Mrázová. Učebnici vydala Obecně prospěšná společnost Euroinstitut v roce 2019 jako své první vydání. Cílovou skupinou jsou mentálně postižení dospělí žáci. Ti byli zbavováni možnosti vzdělání, takže slabikář jim pomůže dohnat, co v minulosti vinou špatných předpisů nemohli získat.

V tomto slabikáři se žáci učí metodou čtení celých slov. Cílem čtení není mechanický pochod, ale pochod myšlenkový.

Učebnice je rozdělena na deset kapitol: Můj pokoj, Kuchyně, Koupelna, Záchod, Denní potřeby, Moje tělo, Oblečení, Zelenina, Ovoce, Co jíme a pijeme. V každé kapitole je celá řada jednoduchých barevných obrázků a obsahuje pět až osm nových slov.

Tato učebnice vznikla na základě zkušeností učitelů škol a odborných učilišť Euroinstitutu s nácvikem čtení. Je přehledně zpracovaná, žáci se dobře orientují v jednotlivých tématech. Vhodný je přiložený zásobník kartiček, které jsou rozděleny do pěti kategorií: kartičky s obrázky se slovy, kartičky s obrázky beze slov, kartičky pouze se slovy. Tyto tři typy se používají pro výuku čtení názvů osob, zvířat a věcí, tedy podstatných jmen. Další kategorií jsou kartičky se slovy a kartičky s písmeny, které si žáci rozstříhají a přiřazují je do volných rámečků na konci kapitoly.

Slabikář pro dospělé není typický slabikář prvního čtení. Spojuje výuku s věcným učením. Jeho předností je, že vychází z principů zvolené metody nácviku čtení a z konkrétních názorných situací, které jsou žákům blízké. Žáci s ním mohou pracovat i v rámci mezipředmětových vztahů. Témata jednotlivých kapitol se prolínají i do odborných předmětů – úklid, výživa a příprava pokrmů. Při této výuce si při čtení v Slabikáři upevňují své poznatky z těchto předmětů a zároveň se ve čtení zdokonalují.

Slabikář je vhodnou pomůckou pro nácvik čtení a podporuje rozvoj kognitivních funkcí mentálně postižených dospělých žáků a má více možností použití.

Ivana Šimečková

Doporučujeme: