< Zpět na stránku novin
ilustrace: Euroinstitut, Mnemotechnické pomůcky

Mnemotechnické pomůcky

 

Jak si něco zapamatovat. Naši žáci jsou dospělí, žijí v ústavech sociální péče a někteří nikdy do školy nechodili. Takže uvítají pro studium jakoukoli mnemotechnickou pomůcku. Napište ji na náš skolní Facebook nebo Twitter.

Mně se teď vybavuje ta nejobvyklejší, jak si pomocí kloubů na ruce zapamatovat, který měsíc je delší a má 31 dnů a který je kratší se 30 dny. Jen je k tomu výjimkou únor, ten má 28 nebo 29. To je ale náš kalendář, v jiných zemích je to mnohdy jinak. Třeba v Etiopii má každý měsíc 28 dnů. A ty zbývající dny se přesouvají do 13. měsíce, který mají Etiopci navíc. Proto také etiopské cestovní kanceláře lákají turisty, že v Etiopii je 13 slunečných měsíců v roce. A mají pravdu.

Pak jsou mnemotechnické pomůcky chemické, pamatuji si srandovní věty jako: náš pan asistent sbodnul biftek, což je pro zapamatování páté skupiny Mendělejevovy tabulky prvků (Na, P, As, Sb, Bi). Chemii však v praktické škole ani na učilišti Euroinstitutu nemáme.

Zato čeština, tam toho je víc. Máme i češtinu pro cizince, protože u nás studují žáci z Filipín, kteří se učí v oboru pečovatelské a zdravotně sociální služby. Paní učitelka nám připomínala třeba pomůcku na měkká a tvrdá i v koncovkách: ami, emi, ími, ýmí slyš, na konci měkké i piš, jenomže hned dodala nebásnicky: kromě slov dle vzoru HRAD – drahokamy, větrolamy, progamy.

Nebo dětská říkanka Befeleme pes se veze, která připomíná obojetné souhlásky, po kterých může bát jak i, tak y (B, F, L, M, P, S, V, Z). Tuhle říkanku najdete už ve filmu pro pamětníky Škola základ života z roku 1938.

Také se mně líbí trik na zapamatování urgentních telefonních čísel: 158 jsou policajti, protože 8 je jako pouta, 150 jsou hasiči, protože je tam 0, což je jako písmeno o, tedy oheň, a 155 je zavolání ambulance, protože je tam 5, která připomíná lékařský znak – Aeskulapova hada.

Sbírku mnemotechnických pomůcek najdete na mnoha webech, třeba v článku z webu Zapni mozek, který publikuje revue pro speciální pedagogiku www.specialni-pedagogika.cz. a článku Jak si účinně pamatovat na webu Zpaměti.

Vaše Rowena

Doporučujeme: