< Zpět na stránku novin

O historii naší země

 

Protože jsme o prázdninách hodně cestovali, zajímala nás mimo jiné i historie naší země. Proto jsme si v první hodině našeho vyučování ve Střední škole Euroinstitut na toto téma vyprávěli, prohlíželi jsme si historické obrázky a dobové fotografie.

Paní učitelka nám připravila velmi zajímavé vyprávění.

První doložené osídlení Českých zemí se datuje do let 700 000 – 600 000 let př.n.l.. Dále je dokázáno působení „lovců mamutů“ v moravských lokalitách 26000-22000 let př.n.l. Od třicátých let 9. století vzniká na dolním toku Moravy útvar s názvem Velkomoravská říše. Jeden z jejich vládců Rostislav si od Byzancie nechává zaslat křesťanskou misi v počtu dvou lidí – Cyrila a Metoděje. Další období je spojeno se jmény jako Bořivoj, Ludmila, Boleslav či Václav a mnoha vraždami na objednávku, založením Prahy a vznikem prvních církevních staveb. . Prvním českým králem se stává v roce 1085 Vratislav II. . Za zmínku stojí král Přemysl Otakar II., král železný a zlatý 1253 – 1278, pološílený válečník, po jehož smrti na Moravském poli dochází v krátké době k vymření Přemyslovců po meči. K moci se dostávají Lucemburkové a zejména Karel IV. 1346 – 1378. Po smrti Karla IV. se v roce 1378 vlády ujal jeho syn Václav IV. Dále jsme zmínili o králi Zikmundovi a Jiřím z Poděbrad.

Doporučujeme: